Sunday, November 25, 2007

Ikan Keli Di Kelantan

Ternakan ikan keli telah mula mendapat perhatian kepada penternak ikan di negeri Kelantan.Jika dahulu ikan keli hanya dapat diperolehi pada musim tengkujuh sahaja iaitu pada bulan November dan Disember, yang mana ikan keli ini dikenali ikan keli sawah. Kini terdapat banyak projek penternakan ikan keli telah dilaksanakan dinegeri Cik Siti Wan Kembang ini. Satu daripada projek ternakan ikan air tawar yang berpotensi dan berdaya maju adalah Projek Berkelompok Desa Taqwa, yang terletak di Kg Gaung, Dewan Beta Hilir, Kota Bharu.

Selain daripada ikan keli, ikan patin, tilapia juga diternak disini, walaubagaimanapun 70% hasil ternakan disini adalah ikan keli yang diternak dikawasan seluas 2 hektar, ia telah menempatkan 16 buah kolam dan 10 buah sangkar.

Hasil ikan keli dijual dipasaran tempatan dan pada setiap minggu FAMA Kelantan akan membeli ikan keli ini lebih kurang 500kg dan dipasarkan kepada pemborong tempatan an juga daripada luar Kelantan.

No comments:

SUMBANGAN IKHLAS

Untuk menjayakan dan memantapkan lagi keupayaan saya berkongsi ilmu sumbangan daripada pembaca amat di alu - alukan.

Sumbangan ikhlas boleh disalurkan melalui:

NOH NIK WAN
Maybank No. 112361650899.

Saya juga merakam jutaan terimakasih kepada mereka yang telah memberi dan dengan sumbangan sedemikian dapatlah saya menjalankan pelbagai kajian berkaitan penternakan serta pemasaran ikan keli dan akuakultur untuk saya kongsikan disini.